top of page

Odsun a třídění dřevoodpadu

Pečlivé zpracování dřevního odpadu přispívá k celkové produktivitě a efektivitě dřevařského provozu. Výsledným produktem linek na zpracování odpadu bývají bílá štěpka pro papírenský průmysl, hnědá štěpka pro výrobu dřevodesek nebo energetická štěpka.

Vlastní linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou zařízení. Hlavní části linky tvoří dopravní zařízení pro dávkování a přísun kusového odpadu, sekačka nebo drtič odpadu a zařízení pro tříděníodsun a skladování vyrobeného materiálu.

Kromě linek na zpracování odpadu se naše firma dále zabývá dodávkami dopravníkových tras pro transport a skladování štěpek, pilin nebo kůry a dodávkami dopravních systémů pro palivové hospodářství kotelen.

Dokumenty ke stažení

Schéma linky na zpracování odpadu

Dokument PDF

bottom of page