top of page

Třídící linky pilařských výřezů

Třídící linky pilařských výřezů slouží k efektivnímu a přesnému vytřídění výřezů určených k zpracování pořezem na pilařských linkách.

Maximální průměr takovýchto výřezů se pohybuje v rozsahu:
- 45 cm – pro zpracování agregátní technologií
- 65 cm – pro zpracování na technologiích s rámovými pilami
- 110 cm – pro zpracování na technologiích s pásovou pilou

Rozsah délek tříděných výřezů je obvykle 2 – 6m, na přání zákazníka lze linku navrhnout pro jakékoliv jiné délky. Orientační výkon linky se v závislosti na průměrné vstupní hmotnatosti výřezů, posuvové rychlosti třídiče výřezů a na rychlosti instalovaných strojů pohybuje v rozsahu 30 – 300 tisíc m3 hmoty za rok v jednosměném provozu.

Linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů (odkorňovač, reduktor kořenových náběhů, detektor kovů apod.) Výřezy jsou z kamionů nebo vagónů ukládány na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé kmeny probíhá automaticky systémem elevátor-dávkovač, následuje vyhodnocení kvality výřezu a jeho proměření za pomoci elektronického měřícího systému (jedno nebo dvouprůmětové měřící rámy, eventuelně 3-d měření). Hotové výřezy jsou prostřednictvím řetězového třídiče vyraženy do předem určeného boxu.

Obsluha za pomoci kamer a monitorů pouze dohlíží na chod celé linky a zároveň posuzuje kvalitu jednotlivých výřezů.

Dokumenty ke stažení

Schéma třídící linky 1

Dokument PDF

Video třídící linky 1

Dokument PDF

Schéma třídící linky 2

Dokument PDF

Video třídící linky 2

Dokument PDF

Schéma třídící linky 3

Dokument PDF

Video třídící linky 3

Dokument PDF

bottom of page