top of page

UHP 250/700 Pila hranolovací univerzální

Pila hranolovací univerzální UHP 250/700 je stroj určený k výrobě prizem. Při průchodu materiálu strojem dochází k odříznutí krajiny + maximálně jednoho kusu bočního prkna z každé strany výřezu.

Pila je svou kapacitou pořezu okolo 20.000 m3 ročně určena pro malé a střední provozy. Na stroji lze kvalitně zpracovávat slabší kulatinu o maximálním průměru 25 cm (průměr opsané kružnice včetně křivosti) v délce od 2,0 do 5,0 m. Stavebnicová koncepce stroje umožňuje nabídnout zákazníkovi několik variant hnacích motorů, různá vstupní a výstupní zařízení a různé osazení pilovými kotouči.

Robustní stojan stroje je svařen z ocelových plechů a profilů. Na vstupní straně je stroj vybaven hydraulicky ovládaným přidržovacím mechanismem. Ten spolu s rozevíracími klíny na výstupu stroje zabezpečuje velmi dobré vedení řezaného materiálu i při vyšší rychlosti posuvu.

Pilové kotouče jsou montovány na náboj závěsu, který je nasazen přímo na hřídel elektromotoru. Vzdálenost mezi jednotlivými kotouči v závěsu je vymezena přesnými distančními kroužky. Výškové nastavení pracovních vřeten je řešeno posunem celého vřetene v prizmatickém vedení základového rámu. Tento posuv je ovládán prostřednictvím elektromotoru.

Stroj je na vstupní straně vybaven dvěma řadami zachycovačů zpětného vrhu materiálu. Ovládání těchto zachycovačů je řešeno ručními pákami. Všechny pohyblivé části stroje jsou důsledně zakrytovány, otevření krytů a zachycovačů blokuje spuštění stroje. Kryty jsou opatřeny protihlukovým potahem. Pro odsávání odpadu je určen horní otvor ve skříni stroje doplněný usměrňovací klapkou.
Součástí dodávky je přehledný ovládací pult a elektrorozvaděč.

Stroj je schválen Státní zkušebnou a plně vyhovuje platným předpisům EU.

stroje-hranolovaci-pily_01_big.jpeg
stroje-hranolovaci-pily_02_big.jpeg

Maximální průměr výřezu (opsaná kružnice včetně křivostí)

250 mm

Minimální délka
výřezu

 

2,0 m

Průměr pilových
kotoučů

 

650 nebo 700 mm

Příkon hlavních
motorů alternativně

 

2 x 37 kW

Maximální šířka
vyráběné prizmy

 

80 mm

Maximální průchod
strojem

 

400 mm

Posuvová rychlost

 

5 - 45 m/min

Příkon motoru
posuvu

 

3,0 kW

Maximální délka
výřezu

 

5,0 m

Výška na vstupní
řetěz

 

800 mm

Příkon hlavních
motorů

 

2 x 30 kW

Příkon stavěcího
motoru

 

0,37 kW

Hranolovací pila UHPD 300/500

Bližší informace najdete zde.

Hranolovací pila UHPD 300/500 je stroj určený ke zpracování výřezů o maximálnímprůměru 30 cm (průměr opsané kružnice včetně křivosti) v délce od 2,0 do 6,0 m. Pilu je možné osadit pilovým závěsem pro výrobu jedné nebo dvou kusů středových prizem a až dvou kusů bočních prken z každé strany. Pila je svou kapacitou pořezu okolo 30.000 m3 ročně určena pro střední pilařské provozy.

Dokumenty ke stažení

Schéma UHP 250/700

Dokument PDF

bottom of page