top of page

UHPD 450/650 Pila hranolovací univerzální

Univerzální hranolovací pila UHPD 450/650 je určena jako jednoúčelový stroj ke zpracování dřevní hmoty – k podélnému rozřezávání výřezů do maximálního průměru 450 mm. Stroj odřezává boční prkna od středové prizmy, popřípadě ještě rozřezává středovou prizmu na dvě poloprizmy.

Výřez je vkládán do stroje vystředěný na osu stroje, napolohovaný případným prohnutím do svislé osy, silnějším koncem vpřed. Výřez musí být rovný (maximální křivost pod 1%), bez suků, boulí a kořenového náběhu. Maximální opsaný průměr výřezu včetně křivosti je 450 mm.

Řezivo je odřezáváno pilovými kotouči. Každou desku odřezávají dva kotouče, které jsou nasazeny na dvou pilových hřídelích. Hřídele jsou nad sebou a kotouče se na hřídelích nastavují proti sobě tak, aby na řezivu nebyla patrná drážka.

Výřez je do stroje až před pilové kotouče veden spodním řetězem. Výřez na vstupu do stroje prochází skrz zachycovače proti zpětnému vrhu. Zachycovače zabraňují vymrštění řeziva ze stroje. Čelo výřezu zachycovače nadzvedne a zachycovače kopírují jeho profil. Po průchodu výřezu zapadnou do základní polohy a zakryjí vstupní otvor stroje. Za zachycovači přitiskne výřez se shora přítlačná kladka a vsune výřez do pil. Pilové kotouče rozříznou výřez.

Řezivo je po odříznutí odděleno oddělovacími deskami na středové (prizma, dvojitá prizma) a boční prkna. Na výstupu ze stroje najede středové řezivo na výstupní dopravník s unašeči a se shora je přitisknuto horní přítlačnou kladkou. Boční řezivo je poháněnými bočními válci přitisknuto ke kovovým odlučovacím deskám. Tyto jsou v exponovaných místech upraveny otěruvzdorným kluzným povrchem.

Po proříznutí výřezu a odjetím řeziva z prostoru pil se horní a boční přítlaky uvolní. Řezivo odjíždí ze stroje odděleně (boční a středové) a pomocí odlučovacího dopravníku pokračuje k dalšímu zpracování.

Skříň s pilovými hřídelemi je výškově přestavitelná. Nastavuje se tak, aby spodní pila prořezávala do poloviny maximálního průměru výřezu. Přítlaky přítlačných válců jsou pneumatické. Zdvih zachycovačů proti zpětnému vrhu (při reverzaci podávky) je hydraulický. Pohony válců a řetězů jsou elektromotory.

Součástí dodávky stroje je přehledný ovládací pult a elektrorozvaděč.

Stroj je schválen Státní zkušebnou a plně vyhovuje platným předpisům EU.

1_UHPD 450650.jpg
2_UHPD 450650.JPG
3_UHPD 450650.jpg
4_UHPD 450650.png

Maximální opsaný průměr výřezu včetně křivosti

450 mm

Minimální délka
výřezu

3,0 m

Průměr upínací díry

100 mm

Posuvová rychlost

9–32 m/min

Pohon horního přítlaku

1,5 kW

Minimální průměr výřezu
 

120 mm

Výška pracovního stolu
 

1 046 mm

Vnější průměr mezivložek

138 mm

Pohon vřeten 

2 x 132 kW 

Pohon bočních přítlaků         

4 x 1,1 kW

Maximální délka výřezu
 

6,0 m

Průměr pilových kotoučů
 

650 mm

Zdvih skříně vřeten

150 mm

Pohon posuvu

2 x 4 kW

Hranolovací pila UHPD 300/500

Bližší informace najdete zde.

Hranolovací pila UHPD 300/500 je stroj určený ke zpracování výřezů o maximálnímprůměru 30 cm (průměr opsané kružnice včetně křivosti) v délce od 2,0 do 6,0 m. Pilu je možné osadit pilovým závěsem pro výrobu jedné nebo dvou kusů středových prizem a až dvou kusů bočních prken z každé strany. Pila je svou kapacitou pořezu okolo 30.000 m3 ročně určena pro střední pilařské provozy.

bottom of page