top of page

Třídící linky slabé hmoty

Třídící linky slabé hmoty slouží k efektivnímu a přesnému vytřídění výřezů určených k zpracování pořezem na linkách slabé hmoty (agregátní nebo kotoučovou technologií).

Maximální průměr takovýchto výřezů se pohybuje okolo 30 cm.

Rozsah délek tříděných výřezů je obvykle 2 – 6m, na přání zákazníka lze linku navrhnout pro jakékoliv jiné délky. Orientační výkon linky se v závislosti na průměrné vstupní hmotnatosti výřezů a posuvové rychlosti případně instalovaného odkorňovače pohybuje v rozsahu 20 – 100 tisíc m3 hmoty za rok v jednosměném provozu.

Linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů (odkorňovač, detektor kovů apod.) Výřezy jsou z kamionů nebo vagónů ukládány na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé kmeny probíhá automaticky prostřednictvím stupňovitého dávkovače nebo prostřednictvím systému elevátor-dávkovač, následuje vyhodnocení kvality výřezu a jeho proměření za pomoci elektronického měřícího systému (jedno nebo dvouprůmětové měřící rámy, eventuelně 3-d měření). Hotové výřezy jsou prostřednictvím řetězového třídiče vyraženy do předem určeného boxu. Obsluha za pomoci kamer a monitorů pouze dohlíží na chod celé linky a zároveň posuzuje kvalitu jednotlivých výřezů.

bottom of page