top of page

Adjustační stanice řeziva

V poslední době sílí tlak ze strany odběratelů řeziva na výrobu kvalitativně vytříděného, přesně kapovaného řeziva, ukládání řeziva do sušárenských či expedičních paketů. V této oblasti může firma Dřevostroj,ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, rakouskou firmou SPRINGER, svým zákazníkům nabídnout skutečně komplexní řešení, které se opírá o dlouhodobé zkušenosti a know-how obou firem.

Správně navržená a realizovaná adjustační stanice umožní v podstatě splnit většinu požadavků na kvalitu a úroveń výstupního řeziva, tj. zejména rozměrové a kvalitavní zatřídění jednotlivých skupin řeziva, vykrácení vad, kapování na přesné délkové roměry, případnou impregnaci, uložení řeziva do sušárenských nebo expedičních paketů a to buď s automatickým nebo ručním položením prokladů, lisování , páskování, případné foliování paketů, značení, atd.

Obecně řečeno u adjustačních stanic lze prakticky najít tyto základní části :

- část napojení na výstupy z pilařského provozu – systém příčných, případně obloukových dopravníků
- sekce zásobní
- sekce separační
- sekce hodnocení
- sekce měřící
- sekce kapování
- sekce třídící
- sekce máčení a impregnace
- sekce ukládání – paketování
- sekce výstupní – lisování páskování, foliování, atd.

Dokumenty ke stažení

Schéma linky adjustační stanice řeziva

Dokument PDF

bottom of page