top of page

SA 10 a SA 25 Sekačka pilařského odpadu

Stroj je určen k sekání dřevařských odpadů z pilařských a dřevozpracujících provozů (krajiny, odřezky, kusový odpad apod.) na kvalitní štěpku.

Vyrobenou štěpku je možné dále zpracovávat v papírenském průmyslu, při výrobě dřevotřískových nebo MDF desek, lze ji použít jako palivo apod. Kvalita této štěpky je závislá na mnoha faktorech, zejména na stavu nástrojů, kvalitě seřízení stroje a na kvalitě a typu zpracovávaného materiálu.

Robustní provedení stroje umožňuje použití stroje v trvalém provozu, kde dokáže pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy pouze pod občasným dohledem.

Robustní a tuhý rám stroje je svařen z kvalitních ocelových plechů a profilů.

Uvnitř rámu je v kvalitních, vysoce únosných valivých ložiscích uložen rotor – sekací buben. Pohon rotoru zajišťuje prostřednictvím klínových řemenů hlavní elektromotor.

Dvojice horních podávacích válců je umístěna ve výkyvné skříni, která je zvedána vstupující surovinou. Její zpětný pohyb je tlumen prostřednictvím hydraulického zařízení.

Dvojice dolních podávacích válců je umístěna pevně v rámu stroje.

Podávací válce jsou uloženy v kvalitních valivých ložiscích, pohon horních i dolních válců je zajištěn prostřednictvím převodových elektromotorů.

Horní polovina sekacího bubnu je zajištěna ocelovým krytem, který je opatřený koncovým snímačem proti spuštění stroje v otevřené poloze.

Mezi spodním podávacím válcem a sekacím bubnem je upevněn pevný protinůž. Surovina je rotujícími noži o tento pevný protinůž oddělována a strhována pod sekací buben. Štěpky požadovaného rozměru propadávají třídícím sítem, upevněným pod nožovým bubnem v rámu stroje. Delší štěpky, jež pronikly sekacím ústrojím, ale nepropadnou třídícím sítem, jsou dále nožovým bubnem rozsekávány.

Hotová štěpka, která propadla třídícím sítem, je z prostoru pod sekačkou odstraňována systémy pásových nebo hrabicových dopravníků.

Vstupní strana sekačky je osazena vibračním dopravníkem, který dopravuje surovinu k podávacím válcům. Vstupní vibrační dopravník je možno vybavit detektorem kovů, který při zjištění kovu dá signál k zastavení celé podávací trasy.

V případě přetížení elektromotoru sekacího bubnu se automaticky zastavuje přísun materiálu vypnutím elektromotorů podávacích válců. Po zpracování podaného materiálu se podávací válce opět zapínají. automaticky zapíná. Tímto způsobem je sekačka chráněna proti přetížení.

Součástí dodávky je elektrorozvaděč, který může být na přání vybaven prvky pro spínání a ovládání elektromotorů přísunových a odsunových dopravníkových tras.

sekacka-pilarskeho-odpadu_01_big.jpeg
sekacka-pilarskeho-odpadu_02_big.jpeg
sekacka-pilarskeho-odpadu_03_big.jpeg

Velikost vstupního otvoru
 

SA 10 500 x 180 mm

SA 25 750 x 180 mm

Velikost štěpky
 

SA 10 20 – 35 mm

SA 25 20 – 35 mm

Příkon posuvových motorů
 

SA 10 2 x 2,2 kW

SA 25 2 x 2,2 kW

Otáčky rotoru
 

SA 10 700 ot/min

SA 25 850 ot/min

Výkon (na vstupu)
 

SA 10 cca 10 prm/hod

SA 25 cca 25 prm/hod

Počet nožů
 

SA 10 2 ks

SA 25 3 ks

Příkon hlavního elektromotoru

SA 10 55 / 75 kW

SA 25 75 / 90 kW

bottom of page