top of page

Manipulační linky slabé a střední hmoty

Manipulační linky slabé a střední hmoty slouží k manipulaci surových kmenů o maximálním průměru:
- 35 cm – slabá hmota
- 45 cm – střední hmota

Maximální délka se vzhledem k omezeným dopravním možnostem pohybuje okolo 16 - 18m. Orientační výkon linky se v závislosti na průměrné vstupní hmotnatosti a na vyráběném sortimentu výřezů pohybuje v rozsahu 15 – 30 tisíc m3 hmoty za rok v jednosměném provozu. Linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů.

Surové kmeny jsou z odvozních souprav ukládány na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé kmeny probíhá buď automaticky – bezobslužně (systém elevátor-dávkovač), nebo prostřednictvím manuálně ovládané hydraulické ruky. Následuje případné odkorňování, elektronické měření (jedno nebo dvouprůmětové, eventuelně 3-d měření) a uzel vykracování. Hotové výřezy jsou prostřednictvím pásových nebo řetězových třídičů vyraženy do předem určeného boxu. Odpad z prostoru zkracovací pily a z prostoru zásobní skládky je odstraňován prostřednictvím vyhrnovacích dopravníků do boxů nebo kontejnerů.

bottom of page