top of page

Pilnice s rámovou pilou

Pilnice s rámovou pilou slouží ke zpracování odkorněných i neodkorněných výřezů o max průměru 65 cm a délek obvykle 2,5 – 6 m, technologii lze přizpůsobit i pro řezání výřezů až do 12 m délky.

V závislosti na použité technologii, vstupní surovině a skladbě vyráběného řeziva se roční směnový výkon pilnice s rámovou pilou pohybuje v rozsahu 15 – 45 tisíc m3 pořezané hmoty. Vlastní linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů. Výřezy jsou za pomoci čelního nakladače naváženy na na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé výřezy a následná doprava výřezu k rámové pile probíhá automaticky.

Výřez dále prochází první rámovou pilou, kde dojde k jeho rozřezání na prizmu, boční řezivo a krajinu (odpad). Následuje průchod druhým strojem – druhou rámovou pilou nebo kotoučovou rozmítací pilou – kde dojde k rozřezání prizmy na středové a boční řezivo a krajinu (odpad).

Boční řezivo od obou strojů je následně vykráceno a omítnuto. Odřezky a další kusový odpad je zpracován na štěpku, která dále může být tříděna pro papírenská zpracování.

Piliny jsou odsávány nebo mechanicky odstraňovány systémem vibračníchpásových nebo vyhrnovacích dopravníků.

Dokumenty ke stažení

Schéma 1 pilnice s rámovou pilou

Dokument PDF

Video pilnice 2 s rámovou pilou

Video AVI

Schéma 1 pilnice s rámovou pilou

Dokument PDF

Video pilnice 1 s rámovou pilou

Video AVI

bottom of page