top of page

Zpracování slabé hmoty

Linky na zpracování slabé hmoty slouží ke zpracování výřezů o max. průměru 30 cm a délek 2 – 6 m.

Naše společnost nabízí dva technologicky i výkonově odlišné způsoby, jak efektivně zpracovat slabou hmotu:
- Linky s hranolovací pilou- Agregátní technologie – linky s prizmovacím agregátem
Oba způsoby se liší především ročním objemem pořezu - výkonem. Zatímco linky s hranolovací pilou jsou určeny spíše pro menší podniky s ročním směnovým výkonem okolo 10 – 15 tisíc m3 pořezané hmoty, agregátní linky jsou s ročním směnovým výkonem 30 – 40 tisíc m3 určeny pro střední a větší podniky.

Vlastní linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů. Výřezy jsou za pomoci čelního nakladače naváženy na na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé výřezy probíhá automaticky. Výřez dále prochází hlavním strojem – hranolovací pilou nebo prizmovacím agregátem – kde dojde k jeho opracování na prizmu. Hotová prizma je následně rozmítnuta kotoučovou rozmítací pilou na požadované řezivo.

Případné boční řezivo je vykráceno a omítnuto.

Odřezky a další kusový odpad je zpracován na štěpku, která dále může být tříděna pro papírenská zpracování.

Piliny jsou odsávány nebo mechanicky odstraňovány systémem vibračníchpásových nebo vyhrnovacích dopravníků.

Dokumenty ke stažení

Schéma linky slabé hmoty s hranolovací pilou

Dokument PDF

Schéma linky slabé hmoty s prizmovacím agregátem

Dokument PDF

Video linky slabé hmoty s prizmovacím agregátem

Video AVI

bottom of page