top of page

Pilnice s pásovou pilou

Pilnice s kmenovou pásovou pilou slouží ke zpracování odkorněných i neodkorněných výřezů o max průměru 110 cm a délek obvykle 2 – 6 m, technologii však lze přizpůsobit i pro řezání výřezů délky od 1 m až do 12 m. V závislosti na použité technologii, vstupní surovině a skladbě vyráběného řeziva se roční směnový výkon pilnice s kmenovou pásovou pilou pohybuje v rozsahu 10 – 30 tisíc m3 pořezané hmoty.

Vlastní linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů. Výřezy jsou za pomoci čelního nakladače naváženy na příčný řetězový zásobní dopravník. V jednodušších případech jsou z něj výřezy dávkovány přímo na upínací vozík pásové pily.

U výkonnějších technologií na příčný zásobní dopravník navazuje elevátordávkovač a podélný řetězový dopravník. Separace zásoby na jednotlivé výřezy a následná doprava výřezu k pásové pile v tomto případě probíhá zcela automaticky. Výřez je následně nadávkován na upínací vozík a postupně rozřezán na řezivo nebo polotovary, které jsou dále zpracovávány na následujících technologických uzlech. Vzniklé prizmy mohou být rozmítány na kotoučové rozmítací pile, boční řezivo je vykráceno a omítnuto, odřezky a další kusový odpad je zpracován na štěpku, která dále může být tříděna pro papírenská zpracování.

Piliny jsou odsávány nebo mechanicky odstraňovány systémem vibračníchpásových nebo vyhrnovacích dopravníků.

Dokumenty ke stažení

Schéma 1 pilnice s pásovou pilou

Dokument PDF

Video pilnice 2 s pásovou pilou

Video AVI

Schéma 2 pilnice s pásovou pilou

Dokument PDF

Video pilnice 1 s pásovou pilou

Video AVI

bottom of page