top of page

Manipulační linky silné hmoty

Manipulační linky silné hmoty slouží k manipulaci tlustých surových kmenů a kulatiny.

Kulatina o průměru do 70 cm bývá obvykle zpracovávána na linkách s kotoučovými zkracovacími pilami, linky určené ke zpracování kulatiny o průměru nad 70 cm bývají vybaveny řetězovými zkracovacími pilami. Maximální délka se vzhledem k omezeným dopravním možnostem pohybuje okolo 16 - 18m Orientační výkon linky se v závislosti na průměrné vstupní hmotnatosti a na vyráběném sortimentu výřezů pohybuje v rozsahu 40 – 80 tisíc m3 hmoty za rok v jednosměném provozu.

Linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů (odkorňovač, reduktor kořenových náběhů, detektor kovů apod.)

Surové kmeny jsou z odvozních souprav ukládány na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé kmeny probíhá prostřednictvím systému elevátor-dávkovač bezobslužně, pouze pod dohledem operátora. Následuje elektronické měření (dvouprůmětové, eventuelně 3-d měření) a uzel vykracování. Zhotovený výřez pak může být kontrolován na přítomnost kovů, odkorněn nebo oredukován. Hotové výřezy jsou prostřednictvím řetězových třídičů vyraženy do předem určeného boxu. Odpad z prostoru zkracovací pily a z prostoru zásobní skládky je odstraňován prostřednictvím vyhrnovacích dopravníků do boxů nebo kontejnerů.

Dokumenty ke stažení

Schéma manipulační linky

Dokument PDF

Video manipulační linky

Video AVI

bottom of page