top of page

Automatický omítací systém AOP

Automatický omítací systém AOP je určen k automatickému podélnému omítání bočního řeziva s důrazem na vysoký výkon a výtěž a minimalizaci obslužného personálu.

Přísun řeziva k zařízení probíhá prostřednictvím systému sběrných příčných řetězových dopravníků bočního řeziva a separátoru bočního řeziva.. Vkládání,  nastavení, řez a odsun omítnutého prkna je automatický, obsluha vykonává dozor chodu, provádí kvalitativní třídění a vykracování. Celé zařízení je namontováno na nosné ocelové konstrukci, v prostor pod zařízením jsou instalovány dopravníky pro shromažďování a odsun odpadu.

Mezi hlavní operace p
rováděné automatickým omítacím systémem patří zejména:

 • Třídění řeziva před omítáním (vyloučení vadných kusů)

 • Orientace řeziva oblinou vzhůru

 • Odříznutí případné vady na vzdáleném konci řeziva

 • Kapování řeziva – odříznutí vady (jazyku) na bližším konci

 • Změření šířky řeziva, zpracování naměřených údajů - optimalizace

 • Řídící signály pro středící dopravník, včetně řízení pozicování (natočení) kusu před omítáním (na přání)

 • Řízení omítací pily – optimalizace vyráběných šířek s ohledem na max. výtěž

 • Vlastní omítnutí řeziva

 • Odloučení odřezků za omítací pilou

 • Řídící signály pro zatřídění omítnutého řeziva na třídiči bočního řeziva – na přání v závislosti na konkrétním provedení třídícího dopravníku

V základním provedení je vlastní omítací pila vybavena dvojicí pohyblivých pilových pouzder (A, B) a dvojicí odlučovacích klínů (C, D).

automaticky-omitaci-system-aop_04_big.jpeg
automaticky-omitaci-system-aop_01_big.jpeg
automaticky-omitaci-system-aop_03_big.jpeg
Automatický omítací systém AOP

Šířka řeziva

80 – 600 mm

Podmínky pro vstup řeziva do zařízení

užším koncem napřed
oblinou vzhůru

Max. výkon 

20 taktů /min

Délka řeziva

1 500 – 6 000 mm

Způsob měření

v příčném přesunu, měřící členy umístěny nad řezivem na samostatném rámu

Tloušťka řeziva

18 – 50 mm

Počet měřících členů 

13 ks

Pila omítací OP  850/65

Průchodná šířka

850 mm

Rozsah šířky řezu

variabilně v rozsahu 50 – 450 mm

Otáčky vřetene

4 400 ot/min.

Pohon posuvu 

3,0 kW + frekvenční měnič

Rozsah výšky řezu

18 mm - 50 mm

Průměr pilových kotoučů 

max. 300 mm

Posuv 

90 – 150 m/min.

Nastavování výšky přítlačných válců

hydraulický krokový válec

Rozsah délky řezu

1 500 – 6 000 mm

Průměr pilového hřídele

60 mm

Pohon vřetene

75 kW

Pilová pouzdra

Počet pohyblivých pil. pouzder 

2 ks

Pouzdro A(na straně dveří)

pro 1 pilový kotouč

Pouzdro B (na straně pohonu) 

více pilových kotoučů - využitelná šířka 128 mm

Odlučovací klíny

Klín C
(na straně dveří)

přestavitelný současně s pouzdrem A (poloha klínu pevně svázána s polohou pilového kotouče)

Klín D
(na straně pohonu)

přestavitelný nezávisle na pohybu pouzdra B (samostatně přestavitelný proti vnějšímu nebo vnitřnímu pilovému kotouči v pilové sestavě pouzdra B - dle způsobu pořezu)

Provedení:
 • rám – tuhý svařenec z jakostních ocelových profilů a plechů

 • posuv - čtyři dolní hnané válce, dva horní hnané přítlačné válce, přestavování výšky válců hydraulické, rychlost posuvu řízena frekvenčním měničem

 • vřeteno - uloženo ve pěti (4+1) vysokoúnosných kuličkových ložiscích, pohon vřetene prostřednictvím klínových řemenů

 • přestavování pohyblivých pilových pouzder A, B + odlučovacího klínu D - prostřednictvím hydraulického servoválce +  lineární snímač polohy, řízení polohy prostřednictvím řídícího software

Dokumenty ke stažení

Schéma automatického omítacího systému AOP

Dokument PDF

Schéma pouzder
 

Dokument PDF

bottom of page