top of page

PA 300 a PA 400 Prizmovací agregát

Prizmovací agregát PA 300 je stroj moderní, progresívní konstrukce určený ke zpracování odkorněných i neodkorněných jehličnatých nebo listnatých výřezů na prizmy nebo hranoly. Svou koncepcí je tento stroj určen pro začlenění do linek na zpracování slabé hmoty. Ve spojení s frézovací jednotkou a s redukční a rozmítací pilou slouží stroj jako základní prvek agregátní linky. Finálním produktem této moderní technologie je nejen kvalitní středové řezivo, ale i jedna nebo dokonce dvě dvojice bočních prken.

Vlastní agregát se skládá ze dvou základních částí: ze vstupního středícího dopravníku a z vlastní prizmovací sekačky.

Hlavní částí prizmovací sekačky jsou dvě speciální nožové hlavy uložené v přesném vřetenu na dvojici posuvných desek. Povrch každé hlavy tvoří dvojice spirál, každá spirála obsahuje deset čelních a jeden obvodový nůž. Střed hlavy může být vybaven začišťovacím pilovým kotoučem. Hlavy jsou prostřednictvím kovaných přírub spojeny s hřídelí. Celé vřeteno je uloženo ve speciálních vysokoúnosných ložiscích a je přišroubováno na nosné základové desce. Nad vřetenem je připevněn ve vedení hnací elektromotor.

Přesné nastavení vzdálenosti nožových hlav zabezpečuje pohybový šroub s vlastním převodovým elektromotorem. Jako zvláštní příslušenství lze tento systém vybavit digitálním nastavováním šířky nožových hlav. Výstupní odebírací válce slouží k přesnému osovému vystředění opracované prizmy nebo hranolu a k jeho klidnému a bezpečnému vytažení z prizmovacích hlav. Levá a pravá polovina odebíracích válců je připevněna na levé a pravé základové desce, čímž je zabezpečena jejich synchronizace s nožovými hlavami. Jemná regulace přítlačné síly se provádí pomocí pryžových silentbloků. Vlastní válce jsou podélně a příčně rýhovány, čímž zabezpečují vysokou kvalitu vedení obrobeného materiálu. Pohon válců obstarává převodový elektromotor prostřednictvím válečkových řetězů. Mohutný a robustní základový rám celého stroje je svařen z vysoce jakostních ocelových profilů a plechů. Všechny pohybující se a rotující části jsou důsledně zakrytovány bezpečnostními kryty, přičemž jejich otevření blokuje spuštění stroje.

Mezi doporučené příslušenství stroje patří vstupní středící dopravník a vyhrnovací nebo pásový dopravník na odsun štěpky.

Stroj je schválen Státní zkušebnou a plně vyhovuje platným předpisům EU.

stroje-prizmovaci-agregaty_01_big.jpeg
stroje-prizmovaci-agregaty_02_big.jpeg

Maximální průměr výřezu (opsaná kružnice včetně křivostí)

PA 300 300 mm

PA 400 400 mm

Minimální délka výřezu

 

PA 300 2 000 mm

PA 400 2 000 mm

Posuvová rychlost

 

PA 300 30 nebo 45 m/min.

PA 400 30 m/min.

Hmotnost

 

PA 300 5 860 kg

PA 400 6 150 kg

Minimální průměr výřezu

 

PA 300 80 mm

PA 400 80 mm

Minimální šířka prizmy

 

PA 300 60 mm

PA 400 60 mm

Příkon hlavních motorů

 

PA 300 2 x 30 kW

PA 400 2 x 40 kW

Maximální délka výřezu

 

PA 300 6 000 mm

PA 400 6 000 mm

Maximální rozevření nožových hlav
 

PA 300 320 mm

PA 400 320 mm

Příkon motoru posuvu

 

PA 300 2 x 1,5 kW

PA 400 2 x 2,2 kW

Dokumenty ke stažení

Schéma PA 300

Dokument PDF

bottom of page