CZ | DE | EN

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

Dřevařské technologie /

Manipulace a třídění dřeva /

Třídící linky pilařských výřezů

Vyberte kategorii:
Třídící linky pilařských výřezů slouží k efektivnímu a přesnému vytřídění výřezů určených k zpracování pořezem na pilařských linkách.

Maximální průměr takovýchto výřezů se pohybuje v rozsahu:
- 45 cm – pro zpracování agregátní technologií
- 65 cm – pro zpracování na technologiích s rámovými pilami
- 110 cm – pro zpracování na technologiích s pásovou pilou

Rozsah délek tříděných výřezů je obvykle 2 – 6m, na přání zákazníka lze linku navrhnout pro jakékoliv jiné délky. Orientační výkon linky se v závislosti na průměrné vstupní hmotnatosti výřezů, posuvové rychlosti třídiče výřezů a na rychlosti instalovaných strojů pohybuje v rozsahu 30 – 300 tisíc m3 hmoty za rok v jednosměném provozu.

Linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů (odkorňovač, reduktor kořenových náběhů, detektor kovů apod.) Výřezy jsou z kamionů nebo vagónů ukládány na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé kmeny probíhá automaticky systémem elevátor-dávkovač, následuje vyhodnocení kvality výřezu a jeho proměření za pomoci elektronického měřícího systému (jedno nebo dvouprůmětové měřící rámy, eventuelně 3-d měření). Hotové výřezy jsou prostřednictvím řetězového třídiče vyraženy do předem určeného boxu.

Obsluha za pomoci kamer a monitorů pouze dohlíží na chod celé linky a zároveň posuzuje kvalitu jednotlivých výřezů.


Galerieseparace a dávkování výřezů
separace a dávkování výřezů
zóna posuzování kvality
zóna posuzování kvality
pracoviště operátora
pracoviště operátora
odkorňování
odkorňování
redukování kořenových náběhů
redukování kořenových náběhů
detektor kovů
detektor kovů
detail ocelového boxu
detail ocelového boxu
detail betonového boxu
detail betonového boxu
dvouprůmětový měřící rám
dvouprůmětový měřící rám


Dokumenty ke staženíPDF Dokument PDF (Schéma třídící linky 1) ke stažení zdePDF Dokument PDF (Schéma třídící linky 2) ke stažení zdePDF Dokument PDF (Schéma třídící linky 3) ke stažení zde
*stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte ”uložit cíl jako”

VideoAVI Video AVI (Třídící linky 1) ke stažení zdeAVI Video AVI (Třídící linky 2) ke stažení zdeAVI Video AVI (Třídící linky 3) ke stažení zde
*stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte ”uložit cíl jako”