CZ | DE | EN

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a.s.

Dřevařské technologie /

Manipulace a třídění dřeva /

Třídící linky slabé hmoty

Vyberte kategorii:
Třídící linky slabé hmoty slouží k efektivnímu a přesnému vytřídění výřezů určených k zpracování pořezem na linkách slabé hmoty (agregátní nebo kotoučovou technologií).

Maximální průměr takovýchto výřezů se pohybuje okolo 30 cm.

Rozsah délek tříděných výřezů je obvykle 2 – 6m, na přání zákazníka lze linku navrhnout pro jakékoliv jiné délky. Orientační výkon linky se v závislosti na průměrné vstupní hmotnatosti výřezů a posuvové rychlosti případně instalovaného odkorňovače pohybuje v rozsahu 20 – 100 tisíc m3 hmoty za rok v jednosměném provozu.

Linky jsou vždy konfigurovány podle požadavků zákazníka a mohou být vybaveny celou řadou technologických uzlů (odkorňovač, detektor kovů apod.) Výřezy jsou z kamionů nebo vagónů ukládány na příčný řetězový zásobní dopravník. Separace zásoby na jednotlivé kmeny probíhá automaticky prostřednictvím stupňovitého dávkovače nebo prostřednictvím systému elevátor-dávkovač, následuje vyhodnocení kvality výřezu a jeho proměření za pomoci elektronického měřícího systému (jedno nebo dvouprůmětové měřící rámy, eventuelně 3-d měření). Hotové výřezy jsou prostřednictvím řetězového třídiče vyraženy do předem určeného boxu. Obsluha za pomoci kamer a monitorů pouze dohlíží na chod celé linky a zároveň posuzuje kvalitu jednotlivých výřezů.


Galeriestupňovitý dávkovač
stupňovitý dávkovač
odkorňování
odkorňování
jednosměrný měřící rám
jednosměrný měřící rám
třídič výřezů
třídič výřezů
odsun kůry
odsun kůry


Dokumenty ke staženíPDF Dokument PDF (Schéma třídící linky) ke stažení zde
*stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte ”uložit cíl jako”

VideoAVI Video AVI (Třídící linky) ke stažení zde
*stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte ”uložit cíl jako”